เรามีความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีการเงิน และดูแลธุรกิจในหลากหลายประเภท เช่น ร้านทอง ร้านยา อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจนำเข้าส่งออก
จิวเวลรี่ ฯลฯ


ข้อมูลการให้บริการ
   สำนักงาน Pro Accounting เป็นสำนักงานให้บริการทางด้าน การบริหารจัดการ ระบบบัญชี ทุกๆด้าน เช่นการให้บริการทางด้าน การจดทะเบียน การวางเเผนระบบ ธุรกิจ ให้คำปรึกษา เเละรับจัดทำ ระบบบัญชีทั้งหมดของ ธุรกิจของท่านลูกค้า.

บริการต่างๆ

รับทำบัญชี.
ตรวจสอบบัญชี.
จดทะเบียน.
WORK-PERMIS.
ขอใบอนุญาติ.
ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี.


ซอฟเเวร์รายละเอียด

  รับทำบัญชี

จัดทำบัญชีรายเดือน / บัญชีแยกประเภท / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ประกันสังคม / ภงด.50,51 / บัญชีสำหรับ BOI

  ตรวจสอบบัญชี

นิติบุคคล / บริษัท จำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดเล็ก / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนาดใหญ่

  จดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / จดทะเบียนพาณิชย์ / จดทะเบียนเปลี่ยนเเปลงเเก้ไข / จดขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม /

  WORK-PERMIT

การขอวีซ่า VISA / การต่อวีซ่า VISA (เข้าเเละออกประเทศ)

  ขอใบอนุญาติ

ธุรกิจท่องเที่ยว / กรมสรรพสามิต / ประกอบกิจการโรงงาน / ขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ

  ให้คำปรีกษาด้านการบัญชี

ให้คำปรึกษา ทางสื่อโซเชียว / ทางโทรศัพท์ ตั้งเเต่เวลา 8:00 - 16.30 น.

ขั้นตอนการใช้บริการ

ติดต่อ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :

227/163   ถนนบรมไตรโลกนารถ
ตำบลในเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก
โทร : 055 259963 , 055 259965  
เวลาทำการ: 8:30 - 17:00


LINE